Pogoji

Večina poslovnih odnosov je zakonsko dobro urejenih. V nekaterih primerih zakon dopušča več možnosti – natančna pravila morajo nato določiti poslovni partnerji.

Zelo visoko cenimo zaupanje naših strank – zato vnaprej objavimo celotna pravilaki urejajo naše nasprotne posle.

Verjamemo, da ta odprt odnos pomaga našim strankam pri izbiri izdelkov iz naše ponudbe, saj lahko kadar koli določijo - tudi preden je naročilo oddano - kako naj nadaljujejo s svojim in kako bomo postopali - tako v primerih, ko bo šlo vse po zahtevah, kot v primerih, ko pride do nepričakovanih situacij.

Definicija:

  • Podjetnik  – nekdo, ki se samozaposli in se na svoj račun in odgovornost, komercialno ali podobno ukvarja z drugimi dejavnostmi, z namenom, da to dejavnost izvaja sistematično z namenom ustvarjanja dobička, se glede te dejavnosti šteje za podjetnika. Za namen varstva potrošnikov in za namene § 1963 BGB je podjetnik vsaka oseba, ki sklepa pogodbe v zvezi z lastnimi poslovnimi dejavnostmi, proizvodnjo ali podobnimi dejavnostmi ali pri opravljanju lastnega poklica, če je primerno oseba, ki deluje v imenu ali na račun podjetnika, upoštevano. Za podjetnika se šteje vsaka oseba, ki je vpisana v poslovni register. Predpostavlja se, da je podjetnik vsaka oseba, ki ima gospodarsko ali drugo pravno dovoljenje za opravljanje gospodarske dejavnosti.
  •  Potrošnik –  je vsaka oseba, ki izven svoje komercialne dejavnosti ali samostojnega poklicnega delovanja sklepa pogodbe s podjetniki ali se kako drugače pogaja s podjetniki.
  • Prodajalec – unitechnic.cz s.r.o., Vodičkova 710/31, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, IČ 27425134, DIČ CZ27425134
  • Splošni pogoji - Pravila, s katerimi se lahko delno določi vsebina kupoprodajne pogodbe, sklenjene s kupcem (podjetnikom) in bodo objavljena tukaj v naši spletni trgovini na posebnem spletnem mestu, namenjenem poslovnim strankam.

 

Pravna razmerja med prodajalcem in kupcem (podjetnikom) sledijo splošnim pogojem in zakonu št. 89/2012, civilni zakonik, kakor je bil spremenjen (v nadaljevanju BGB), v obsegu, ki je skladen s temi Niso urejeni pogoji, po potrebi pa tudi druge relevantne zakonske določbe, ki urejajo razmerje med prodajalcem in kupcem (podjetnikom) (z W-IdNr.). Kupec, ki kupi “na W-IdNr.″, to je, ki ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe (naročila) vnese ime podjetja in W-IdNr. se šteje za podjetnika brez pravice do varstva potrošnikov. Pravna razmerja med prodajalcem in kupcem (potrošnikom) urejata nemški civilni zakonik (BGB) in ustrezna zakonodaja o varstvu potrošnikov, zakon št. 89/2012, BGB.